Nowy soft na pokładzie serii Vi od Soundcraft

0

Soundcraft Mixers poinformował o dostępności nowego softu do swoich konsolet serii Vi, a wraz z nim wiele usprawnień i nowych funkcjonalności.

Najnowsza wersja oprogramowania dla konsolet Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6 jest pierwszą dużą aktualizacją od chwili wprowadzenia na rynek konsolet serii Vixxx. Niniejsza aktualizacja potwierdza pełne zaangażowanie firmy Soundcraft w kontynuowanie wsparcia technicznego konsolet Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6 i zawiera szereg poprawek zgłaszanych błędów oraz nowe funkcje, dostępne do tej pory tylko w konsoletach Vixxx.

Równolegle z nowym oprogramowaniem pokładowym konsolet, ukazuje się najnowsza wersja aplikacji sterującej ViSi Remote, oferująca rozszerzenie funkcji zdalnej kontroli parametrów i monitorowania sygnału w konsoletach Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6: kontrolę wstępną poziomu sygnału wejściowego, opóźnienie, panoramę, korekcję, obróbkę dynamiczną we wszystkich kanałach wejściowych i szynach wyjściowych. Dodane zostało także zbiorcze okno panelu mierników sygnałów wejściowych i wyjściowych z dodaną opcją szybkiego podglądu parametrów grup ośmiu kanałów jednocześnie i szybkiego przewijania kolejnych grup kanałów i szyn wyjściowych. Najnowsza wersja aplikacji ViSi Remote V3.4 jest dostępna do pobrania ze sklepu App Store lub w trybie automatycznej aktualizacji w tabletach iPad z zainstalowaną starszą wersją tej aplikacji.

Aktualizacja oprogramowania pokładowego konsolet V4.9 zawiera wiele poprawek zgłaszanych przez użytkowników błędów oraz wnosi zdecydowaną poprawę stabilności działania konsolety Vi1 oraz systemów Vi2, Vi4 i Vi6. Firma Soundcraft zaleca zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania we wszystkich konsoletach tak szybko, jak to możliwe.

Nowe funkcje

Opisane poniżej funkcje i poprawki błędów dotyczą konsolet Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6, chyba że zaznaczono inaczej:

 • Wsparcie nowej aplikacji ViSi Remote: wszystkie funkcje i parametry dostępne w kanale wejściowym i szynach wyjściowych, panel mierników sygnałów. (Aplikacja ViSI Remote V3.4 dla tabletów iPad dostępna w sklepie App Store).
 • Wsparcie monitorowania statusu bezprzewodowych systemów bezprzewodowych SHURE w kanałach wejściowych (kompatybilność z seriami ULX-D, QLX-D i Axient), kontynuacja wsparcia dla systemu bezprzewodowego AKG DMS800.
 • Możliwość zmiany komutacji sygnałów wyjściowych Monitor Out – wyjścia monitorów A/B mogą być użyte dla innych sygnałów wyjściowych, zwłaszcza z konsolety Vi1.
 • Dodana możliwość zablokowania konsolety (funkcja Console Lock) w konsoletach Vi1 (funkcja dostępna w Menu w zakładce Settings).
 • Opcja wyciemniania konsolety (Blackout) dostępna z listy scen w konsoletach Vi1.
 • Dodano możliwość ustawienia funkcji dla przycisków User 1/2 oraz funkcji dla enkoderów Vistonics.
 • Dodano możliwość zaprogramowania funkcji dla przycisków User defined 1-6.
 • Opcja automatycznego zapisywania ustawień (Autobackup) może mieć zmieniany czas lub zostać wyłączona.
 • Możliwość użycia lokal racka wraz z aktywnym panelem wejść i wyjść od systemu Vi7000 ze sterownikami Vi2/Vi4/Vi6.

Wyeliminowane błędy i poprawki:

 • Poprawa działania mierników w konsoletach Vi1 podczas zmiany warstw wejściowych i działania automatycznego zapisywania ustawień.
 • Usunięcie różnych błędów związanych z funkcjami biblioteki w konsoletach Vi1 (brak możliwości usuwania pozycji, znikające pozycje w bibliotece, restartowanie konsolety podczas funkcji wklejania elementów z biblioteki).
 • Usunięcie błędu związanego z nabijaniem tempa efektu delay, zwłaszcza w konsoletach Vi1.
 • Poprawki związane z przełączaniem funkcji związanych z adresem IP konsolet między automatycznym (DHCP) a ręcznym (MAN)
  Klawiatura ekranowa od teraz wybiera zawsze długą nazwę kanału przy opisywaniu kolejnych kanałów.
 • Usunięto problem nieprawidłowego działania wskaźników VA/VD w podłączonym stageboksie.
 • Usunięto problem nieprawidłowego przywoływania ustawień parametrów prawego kanału w stereofonicznych szynach wyjściowych (problem występujący w konsoletach Vi2/Vi4/Vi6).
 • Wyeliminowanie generowania wysokiego poziomu audio przy wybraniu funkcji szybkiego restartu konsolety (problem występujący w konsoletach Vi2/Vi4/Vi6).
 • Wyeliminowano występowanie restartu konsolety podczas przełączania punktu insertowego 24 w tryb stereo.
 • Wyeliminowano problem zawieszania się wszystkich ekranów Vistonics podczas wystąpienia problemów tylko z jednym ekranem, dodano opcję generowania raportu (konsolety Vi2/Vi4/Vi6).
 • Wyeliminowano możliwość zawieszenia ekranu podczas wychodzenia z wybranej funkcji przypisywania punktów insertowych.
 • Wyeliminowano problem sporadycznego restartu konsolety po wybraniu opcji ALL BUSSES w wybranym trybie przypisywania źródeł do szyn Matrix.
 • Wyeliminowano problem sporadycznego restartu konsolety podczas opisywania wielu kanałów przy użyciu podłączonej zewnętrznej klawiatury.
 • Usunięto problem pojawiających się zduplikowanych wiadomości o błędach w konfiguracji podłączonego stageboxa R06 podczas uruchamiania konsolety.
 • Poprawki różnych błędów związanych ze stabilnością połączenia z RealTime Rack.
 • Wyeliminowano błąd samoczynnego zamykania oprogramowania Virtual Vi gdy wciśnięty został klawisz Fn w komputerze.

UWAGA: Oprogramowanie w wersji V4.9 nie jest przeznaczone do instalacji w konsoletach Vix00 lub Vix000. Dla tych konsolet dostępne oprogramowanie pokładowe w wersji V6.3 dostępne jest do pobrania ze strony www.soundcraft.com.

Edytor Offline

Wraz z wersją oprogramowania pokładowego V4.9 dla konsolet Vi1/Vi2/Vi4/Vi6, dostępna jest także najnowsza wersja edytora Virtual Vi Offline Editor, umożliwiającego przygotowanie projektów oraz podłączenie komputera lub tabletu PC do racka lokalnego systemów Vi2/Vi4/Vi6 i wykorzystanie jako alternatywny sterownik w czasie rzeczywistym.

Pobieranie nowego oprogramowania

Oprogramowanie V4.9 jest dostępne do pobrania ze strony www.soundcraft.com. Z zakładek produktowych konsolet Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6: przewinięcie w dół strony do sekcji Downloads i wybranie opcji Software.

Instrukcja aktualizacji:

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania pokładowego do najnowszej wersji V4.9 w konsoletach Vi2/Vi4/Vi6 działających pod kontrolą oprogramowania V4.8.2.234 lub starszych, wymaga sprawdzenia ustawień zworek konfiguracyjnych płyty głównej głównego ekranu (Master) Vistonics. Prosimy zapoznać się z instrukcją aktualizacji oprogramowania.

UWAGA: Konsolety Vi1 używają hibernacji zapewniając późniejsze szybkie uruchamianie, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na procedurę aktualizacji oprogramowania. Przeczytaj uważnie procedurę aktualizacji oprogramowania w konsoletach Vi1 i postępuj zgodnie z jej kolejnymi punktami.

Więcej informacji udziela firma soundcraft.essaudio.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here